קוואנטום סורס – בניין הי פארק

מהות העבודה:

עבודות מיזוג אוויר ואוורור לחברת קוואנטום סורס קומה 2 בבניין הי פארק נס ציונה.

הבניין מספק תשתיות מים קרים, פיר אויר צח להתחברות ופירים נוספים למעבר תעלות ליטאות ומפוח יניקה.

ישנם 2 אזורי משרדים עם יח' מפוח נחשון מתועלות ומעבדות אופטיות עם היטאות שממוקמות בגג הבניין וממזגות בעזרת תעלות מבודדות ומכניסות אויר מסונן למעבדות בעזרת יח' FFU .

תאור המערכת:

יטאות הממוקמות בגג , תואמו לחדרים נקיים( מעבדות )

יח' מפוחי נחשון תוצרת "אלקטרה" עם תעלות מבודדות

3 מזגנים עיליים אינוונטר לחדרי חשמל ותקשורת(מעבים על הגג)

מפוח יניקה ממעבדות

מפוחי פינוי עשן

יטאות אויר צח אשר מתחברות בעזרת תעלות בשטח הציבורי לפיר אויר צח קומתי.

מערכת בקרת מבנה להפעלת המערכת

לוח חשמל בגג להזנת הציוד שבגג (יטאות ומפוח יניקה.)

היטאות בעלות 3 דרגות סינון וממזגת את המעבדות בעזרת תעלות מבודדות שיורדות לקומה ומתחברות ל FFU וכן לשולחנות במרכז החדרים.

מפוחי יניקה

בגג המבנה מותקן מפוח מתוצרת חברת מטאל פרס CFM   700      320 פסקל

מפוח יניקת  אויר ממעבדות בעזרת תעלות עד לקומת המשרדים.

מפוחי יניקת עשן

בקומה מותקנים 2 מפוחי עשן צירים  CFM 6000

מפוחי נחשון

מפוחי נחשון מתוצרת "אלקטרה" בספיקות שונות  עם גופי חימום.

מזגנים מפוצלים

 עבור 3 חדרי חשמל ותקשורת מותקנים מזגנים מפוצלים עליים לגיבוי למפוחי הנחשון.

חדר גלאים מותקנת יח' מיני מרכזי70 INV    EMD    לקרור בלבד.

לוחות חשמל

לוח חשמל בילתי חיוני עם בקר מותקן בגג המבנה המזין את היטאות ומפוחי היניקה ממעבדות.