רוגובין – כפר סבא

מגדל משרדים ומסחר בשטח כולל של 17,500 מ”ר.
המגדל כולל 7 קומות משרדים, קומה ראשונה משולבת משרדים ומסחר מניב ושתי קומות חניון תת קרקעי.