בניין אקרו נדל"ן C6

בניין משרדים חדש ברחוב המסגר ת"א , הכולל 31 קומות משרדים בשטח של 35,000 מ"ר ו- 5 קומות מרתף לחניונים ,בשטח של 14,000 מ"ר.

קומות 1-3 למסחר.

חלוקת הבניין לאזורים:

  1. חניון
  2. (LZ)-LOW-ZONE קומות 1-17
  3. HIGH-ZONE (HZ)-קומות 18-31

 

מערכת המיזוג בבניין בשיטת 2 צינורות. אספקת מים מקוררים ,במע' סגורה ,ממרכז אנרגיה בגג המבנה, באמצעות 7 מקררי מים (צ'ילרים) בורגיים בעיבוי אוויר לתפוקה של 205 ט.ק כל אחד. מסומן צ'ילר מס' 1 ועד צ'ילר מס' 7

קומות 6-31 מוזנות מים ממרכז האנרגיה בגג המבנה-מעגל ראשי.

קומות 5- ועד קומה 5 ,מעגל מים משני סגור, מוזנות מים מקוררים דרך מחליפי חום וחדר משאבות בקומות מרתף 5-,4-.

חימום במבנה באמצעות גופי חימום ביחידות קצה.

אוויר צח חיצוני לא מטופל ומתועל בחלקו, יסופק לכל דייר מרפפה הפונה לחוץ וממוקמת במרפסות המבנה.

מיזוג אוויר ללובי מעלית בקומה טיפוסיתחניון באמצעות יח' מפוח נחשון במבנה קל , שליטה מקומית מתרמוסטט בארון תקשורת.

מיזוג אוויר ללובי קומת קרקע ופרוזדורים מעלית קרקע באמצעות 2 יחידות לטיפול באוויר ממוקמות בקומת גלריה.

אוורור מטבחון קומתי יבוצע ע"י מפוחי אוורור צנטריפוגליים שהותקנו בגג עליון , בארבע פינות הגרעין ,התחברות לסיפון עשן בכניסה לפיר.

אוורור ויניקת חדר שירותים ציבורי קומתי באמצעות 2 מפוחים בהינע רצועות ,מבנה מושתק ,עבור /LZ HZ בנפרד, מוצבים בגג עליון.

מע' פינוי עשן דרך מדפי עשן משטחי דייר, בארבע פינות הגרעין, באמצעות 4 מפוחים ציריים לפינוי עשן בגג עליון.

מע' פינוי עשן משטחים ציבוריים, הכוללת: לובי קומתי טיפוסי , חדרים טכניים במרתף, מחסנים במרתף, חדרי אצירה ואשפה מרתף, רום פיר מעלית מרתפים באמצעות מפוח יניקת עשן

EXF- R -2.11 המוצב בגג עליון.

פינוי עשן חדר מכונות מעלית LZ )קומה 19) מפוח צירי EXF-R-2.12

פינוי עשן מקומת קרקע באמצעות שלושה מפוחים ליניקת עשן בחדר אצירה עליון, לובי כניסה, דלפק לובי כניסה, פליטה מקומת קרקע בחזית הבניין.

מע' דו תכליתית מתועלת של פינוי עשן ואוורור חניונים ובחדר המשאבות באמצעות מפוחים ציריים ,בחדרי מפוח הפונים לחניון. פליטה מקומת קרקע וראשונה בחזית הבניין.