משרדי Pango- בניין ב.ס.ר פתח תקווה

בשטח של כ- 1200 מ״ר מוקמו משרדי פנגו בקומה ה 17 בבניין Y ב.ס.ר סיטי פ״ת. בבניין קיימות תשתיות למיזוג כדלהלן:

-יציאה לאוויר צח

-יציאה לצנרת מים

יציאה לשחרור עשן, לאוורור קפטריות ולאיוורור שירותים.

 

במסגרת הפרויקט :

-אספקה והתקנה של יחידית EWSQ למיזוג אוויר

-צנרת מים קרים מבודדים על אביזריה כולל התייחסות לתשתיות קיימות

-תעלות אספקה וחזרה, קופסאות של אוויר חוזר, תעלות אוויר צח כולל התחברות לתשתיות קיימות

-בדוד אקוסטי בכל התעלות

-מפזרים, תריסי אוויר חוזר, ווסתי כמות אויר

-תרמוסטטים

-התחברות לחשמל וניקוז

-תעלות ותריסים לשחרור עשן, לאווירור קפיטריה ולאוורור שירותים.

-עטיפות פח לצנרת, צביעת העטיפות , תעלות ויחידות.